Rychlé půjčky s nízkým úrokem

 • Potřebujete peníze, ale nechcete prodat svoje auto?
 • Půjčíme Vám potřebnou částku a jako zástavu přijmeme Váš vůz
 • Nepřijdete o něj a zaplatíte velmi přijatelný úrok

Půjčovaná částka

 • Půjčovaná částka činí 40 – 70% tržní hodnoty vozu, kterou stanovíte s naším pracovníkem
 • Přesná suma se vypočítává podle značky, stavu, stáří, objemu motoru a celkové opotřebovanosti vozidla
 • Posouzení je individuální, závisí na prohlídce

Doba půjčení

 • Podle potřeby zákazníka, prodloužení je možné
 • Je samozřejmě možné okamžité opakované půjčení, pokud zákazník dodrží lhůtu vyplývající z doby půjčení a ostatní podmínky smlouvy uzavřené mezi ním a Autozastavárnou

Potřebné doklady

 • Občanský průkaz zákazníka
 • Technický průkaz vozidla, kde je zákazník zapsán jako jediný vlastník zastavovaného vozidla
 • Osvědčení o Technickém průkazu vozidla, kde je zákazník zapsán jako jediný vlastník zastavovaného vozidla
 • Emisní karta vozidla
 • Platný doklad o povinném ručení

Postup při půjčení peněz a zastavení vozidla

 • Nejprve kontaktujte naši firmu na tel. číslech 608 027 299 nebo 777 855 969, popřípadě osobně
 • Domluvte s naším pracovníkem termín prohlídky vozidla
 • Uzavřete Smlouvu o půjčení a zástavě. Součástí této smlouvy je i plná moc k převedené vozidla v registru vozidel udělená Vámi autozastavárně pro případ, že nebudete moci splnit podmínky smlouvy a zastavené vozidlo se stane majetkem naší firmy. Upozorňujeme, že při nedodržení termínu vrácení půjčené částky přechází vlastnické právo k zastavené věci automaticky na zastavárnu
 • Po podpisu uvedené smlouvy Vám bude vyplacena dohodnutá finanční částka v hotovosti
 • Váš vůz bude uložen buď v garážovacích prostorech nebo v oploceném a pojištěném areálu naší firmy. Nenechávejte prosím ve vozidle žádné osobní věci
 • Po uplynutí doby půjčení, tj. lhůty pro vrácení peněz se osobně dostavte do naší provozovny. Po zaplacení půjčené částky a úroku podle smlouvy Vám bude vydán Váš vůz a ve Vaší přítomnosti znehodnocena výše zmíněná plná moc

Co všechno zastavíme?

 • Jako zástavu přijímáme všechny běžné značky a modely osobních automobilů. motocykly, traktory s platnou STK
 • Zastavujeme rovněž přívěsy za osobní automobily, veterány (bližší podmínky sdělí pracovník zastavárny)